Top Intervention

Begeleiding, Training & Therapie  

Fysiek/mentale weerbaarheid

                                              Z-Z-Z-P_SYSTEEM


ZELFWAARDERING-ZELFRESPECT-ZELFVERTROUWEN-POSITIEF ZELFBEELD
   

100 Tips voor in de klas

1.    Maak regels en afspraken samen met de kinderen
2.    Zorg ervoor dat kinderen je individueel kunnen spreken als ze daar behoefte aan hebben
3.    Zoek samen naar oplossingen wanneer er problemen zijn
4.    Neem contact op met kinderen als ze een aantal dagen hebben gemist op school
5.    Neem contact op met ouders van kinderen met wie het niet goed gaat
6.    Wees duidelijk in wat je verwacht van kinderen
7.    Zorg voor een sfeer waarin het onacceptabel is om iemand te pesten of voor schut te zetten
8.    Laat zien dat je vertrouwen hebt in wat kinderen doen
9.    Maak een prikbord met positieve berichten en mooie dingen van kinderen
10.    Besteed aandacht aan de verschillende culturele achtergronden van kinderen
11.    Biedt activiteiten die aansluiten bij verschillende leerstijlen
12.    Schrijf positieve opmerkingen op…. Nakijkwerk enz.
13.    Wissel uit waar je van houdt en waar je juist niet van houdt
14.    Geef kinderen keuze in hun werk
15.    Maak oogcontact
16.    Lach en glimlach
17.    Leg rustig je hand op de schouder van een kind
18.    Maak ruimte voor co÷peratief leren
19.    Geef aandacht aan kinderen die meer op zichzelf zijn of buiten de groep liggen
20.    Zoek naar activiteiten waarin kinderen met verschillende vaardigheden samen werken
21.    Maak groepjes rondom thema's waarin kinderen bijzondere interesse hebben
22.    Zorg voor spelvormen waarin lichamelijk contact gemaakt wordt
23.    Nodig mensen uit om over hun expertise te praten
24.    Doe met de groep iets voor de buurt
25.    Help kinderen haalbare doelen te stellen
26.    Bestudeer gezamenlijk het leven van helden, idolen en andere rolmodellen voor kinderen
27.    Schrijf uitspraken van verschillende metsen op grote vellen papier en discussieer er over
28.    Geef objectieve feedback
29.    Geef ondersteuning bij het plannen van taken
30.    Vier het behalen van de gestelde doelen
31.    Gebruik Braingym
32.    Luister Actief naar kinderen Luister Luister!!!
33.    Stimuleer kinderen elkaar om hulp te vragen en elkaar te helpen
34.    Vraag hoe zij graag willen dat dingen gaan
35.    Vraag na een activiteit wat kinderen er van vonden
36.    Toon interesse in ELK kind
37.    Probeer je in te leven in gevoelens van kinderen
38.    Laat kinderen weten dat je hen waardeert en waardeert wat ze doen
39.    Vermijd kleineren ook bij jonge kinderen
40.    Wanneer kinderen iets hebben gemaakt of gedaan waarvan je merkt dat ze het niet kunnen geef ze dan de ruimte het opnieuw te doen
41.    Corrigeer gedrag van een kind zonder dat er anderen bij zijn, corrigeer het gedrag niet het kind
42.    Geef kinderen de mogelijkheid hun kwaliteit te laten zien
43.    Praat er over waar namen vandaan komen
44.    Gebruik rollenspel om moeilijke zaken bespreekbaar te maken
45.    Stuur verjaardagskaarten en beterschapkaarten
46.    Gebruik het systeem waarin een kind een Mentor heeft
47.    Vertel verhalen over mensen die moeilijkheden hadden en die overwonnen
48.    Organiseer een speciale dag voor elk kind
49.    Maak tijd voor het houden van verschillende kringen
50.    Vergroot je kennis over NLP en leer kinderen reframing
51.    Gebruik visualisatie technieken om het behalen van doelen voor je te zien
52.    Bedenk als groep een slogan of Jel
53.    Speel rustige muziek als wanneer kinderen binnen komen
54.    Vertel steeds wat er strak/hierna gedaan gaat worden
55.    ontwikkel routine als groep
56.    Vraag kinderen jou te evalueren, stel je zelf steeds ter discussie
57.    Besteed aandacht aan het leren van sociale vaardigheden
58.    Prijs en beloon de groep
59.    Ontwikkel tradities en rituelen
60.    Stel vragen
61.    geef kinderen de ruimte om hun gevoelens te uiten
62.    Vermijd ten alle tijden het labelen van kinderen
63.    Stel grenzen die zorgen voor veiligheid
64.    Geef onverdeeld aandacht
65.    Schenk aandacht aan wat kinderen ontdekken
66.    Laat hen jou iets leren
67.    Draag bij aan hun verzamelingen
68.    Gebruik humor om te ontspannen na moeilijke momenten
69.    Bied je excuses aan als je fout zit
70.    Bedank de kinderen
71.    Ken de gezinssituatie en maak kennis met het gezin
72.    Laat de kinderen weten dat je trots op hen bent
73.    Zorg voor een klimaat waar je fouten maken mag
74.    Inspireer de kinderen
75.    Bouw samen iets op zowel letterlijk als figuurlijk
76.    Laat je spontaniteit zien
77.    Verwacht dat kinderen naar hun volle kunnen presteren
78.    Verstop een verrassing
79.    Accepteer elk kind zoals het is
80.    Fantaseer met hen droom met hen
81.    Geef vaker complimenten
82.    Geef minder kritiek
83.    Wees flexibel
84.    Probeer steeds te bekijken waarom kinderen zich gedragen zoals ze zich gedragen
85.    Geef kinderen de ruimte om te spelen, toon interesse en speel mee
86.    Vraag kinderen om hun mening
87.    Verzamel plaatjes of foto's van gezichten met duidelijke emoties
88.    Maak gebruik van Psychodrama
89.    Zorg er voor op oog hoogte te zijn als je met het kind praat
90.    Geef extra aandacht aan kinderen die hun dag niet hebben of die het in de thuis situatie moeilijk hebben
91.    Wees ten alle tijden eerlijk
92.    Houd je aan je beloften
93.    Geef onvoorwaardelijke liefde
94.    Vertel de kinderen als dat zo is dat je ze gemist hebt
95.    Vraag om hulp als het niet gaat
96.    Wees je zelf en doe gek!
97.    Wees niet boos als kinderen de les onderbreken
98.    Laat kinderen kennis maken met verschillende sporten en verschillende vromen van kunst, cultuur en muziek
99.    Maak beslissingen gezamenlijk
100.  Ontwikkel je eigen ZZZP systeem!