Top Intervention     Begeleiding, Training & TherapieTop Intervention werkt samen met re-Activate. Waarom re-Activate?


re-Activate: Zorg voor werk!

Vitale en gezonde mensen werken met plezier en zorgen voor resultaat.
Het actief en vitaal houden van levensbaan en loopbaan, de juiste weg
(weer) vinden of uitval voorkomen, re-Activate begeleidt mensen door
turbulente tijden en helpt doelen te verwezenlijken vanuit het
ketenaanbod van zorg tot arbeidsmarkt waarbij de focus ligt op werk.
re-Activate biedt dienstverlening in de vorm van trajecten voor:

• Vitaliteit, preventie en loopbaan coaching

• Outplacement en re-integratie waaronder 1e -, 2e - en 3e spoor.

• Ons volledige aanbod aan loopbaan-assessments.

• Gespecialiseerde medische zorg (BGGZ & SGGZ).
 

De kernwaarden van re-Activate zijn:

Betrokken & zakelijk

Betrokkenheid zit bij re-Activate in de mensen, hun vakmanschap, de
doorleefde ervaring vanuit eigen carričre in profit en non profit sectoren
en in het begeleiden van mensen. Ze weten wat er gevraagd wordt om
een volwaardig speler op de huidige arbeidsmarkt te zijn. Bij de
betrokkenheid houden wij het oog op de bal. De cliënt wil zijn doelstelling
halen, de opdrachtgever wil haar doelstelling bereiken en wij willen beide
doelen realiseren. Binnen afgesproken tijd en budget.

Persoonsgericht & Verbindend

Hiermee zit onze kwaliteit in de processtappen en het verbinden van de
juiste professionals aan de hulpvraag. Dit doen wij door iemands hele
verhaal (volle breedte) te horen en te zien. Het leidt tot persoonsgericht
maatwerk, een professionele relatie, als nodig multidisciplinair, waarin
mogelijkheden worden verbonden aan het beoogde resultaat. Waar nodig
wordt gespecialiseerde zorg verbonden met loopbaan of re-integratie
trajecten, hiermee kunnen we mensen helpen bij het doorkruizen van de
meest turbulente tijden.

Zelf kiezen werkt!

In onze dienstverlening staat ons motto ‘zelf kiezen werkt’ centraal. ‘Zelf
kiezen werkt’ gaat uit van de kracht van ieder mens om zelf
verantwoordelijkheid over het leven te nemen. Dit geeft het beste
resultaat voor de medewerker en de werkgever