Top Intervention     Begeleiding, Training & Therapie

Psycho-fysieke ontdekkingsreis

   

Opeens doorbreek je de beperking.  
Je zult de hemel versteld doen staan en de aarde schokken.

   

                               KRACHT

                        Mijn kracht, jouw kracht,onze kracht.
                       Zoekend naar de zin van mijn leven,
                             kwam ik bij mijn diepere gevoelens,
                       mijn pijn, mijn verdriet, mijn angst maar ook
                       mijn vreugde.

Kan ik leren van wat mijn lijf, mijn gevoel
            Mij te vertellen heeft, geef ik mijzelf die ruimte?
            Of verstop ik mij weer achter mijn masker,
            dat bescherming geeft en verhuld wie ik
            eigenlijk ben.
 

Ik zoek, ik ontdek dat LEVEN anders kan.
            Het Juk dat ik al lang tors,
            Is neer te leggen, op ieder moment,
            Ik hoef er niet onder gebukt te gaan.
 

Los van dat gewicht, kan ik zien
            Hoe veel vrijer ik mij ga bewegen.
            Opnieuw, zonder oordeel, onderzoek ik mijn
            mogelijkheden
            Ik word opener en voel me warmer,
            behaaglijker.
 

Vanuit de diepte omhoog, om daar gekomen
            te beseffen, ik had dit alles nodig om te groeien,
            Om te groeien tot een meer Ďheelí mens.
            Een mens die verantwoordelijk wil zijn.
 

Verantwoordelijk voor wat ik aan ga,
            Verantwoordelijk voor mijn welbevinden,
            Verantwoordelijk naar  anderen toe
            Genietend van de kracht die in mij is ontstaan.
 

Kracht, die mensen in zichzelf ervaren,
            wanneer ze durven te leven,
            durven te delen wat voorheen niet mogelijk
            leek.
            Er ontstaat liefde voor het leven, eenzaamheid
            wordt doorgebroken.  

Psycho Fysieke ontdekkingsreis

Inleiding

De setting van deze ontdekkingsreis is de ongerepte natuur los van alle maatschappelijke invloeden, vol met zaken die overwonnen moeten worden.

De bron voor deze ontdekkingsreis is de ervaring van de gids op het gebied van de gevechtskunsten, fysiek/mentale weerbaarheid en de individuele energetische therapie.

Tijdens de ontdekkingsreis wordt er psychische en fysieke ruimte gecreŽerd om het oude vertrouwde lost te laten en kennis te maken met een andere manier van denken, voelen en doen.

Door de fysiek zware oefeningen, afgewisseld met langdurige stiltes, wordt er ruimte gecreŽerd om terug te keren naar de kern van de deelnemers. Dit is altijd de start van de ontdekkingsreis. Zij worden hierin ondersteund door de gids met behulp van oefeningen uit de bio-energetica. Dit geeft hen inzicht in hoe die kern mogelijkheden biedt hun leven op een positieve manier te beÔnvloeden. Hierbij wordt uitgegaan van de visie dat je mag zijn wie je bent, maar dat wat je er mee doet (of mee hebt gedaan) in het leven bepalend is voor je eigen levenspad. Er worden verschillende paden gelopen waardoor je leert op allerlei manieren niet alleen naar jezelf maar ook naar de groep te kijken. Door die paden te lopen, te beleven en te ondergaan, ontdekt de deelnemer hoe op verschillende manieren kan worden omgegaan met dingen die je op je pad kunt tegenkomen. Hij leert keuzes te maken op basis van deze ervaringen en daarmee verantwoordelijk te zijn voor de invulling van zijn eigen levenspad. Eenmaal terug in de hectiek van het dagelijkse leven, blijft de gids langs de zijlijn meelopen op de nieuw ingeslagen weg.
 

De doelstellingen

De ontdekkinsreis leidt voor iedere deelnemer tot het hebben van een eigen ontwikkelingsplan die gebaseerd is op de, tijdens de intake, gestelde leerdoelen. Hij is in staat in het ontwikkelingsplan acties te benoemen die leiden tot uiteindelijk maatschappelijk aanvaard gedrag. Bijvoorbeeld drugs/alcohol vrij, opleiding, werk of los komen van een crimineel verleden. Hij leert afwegingen te maken in relatie tot zijn eigen levensdoel en zelf hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen.

De doelgroep  

Mannen en vrouwen van 16 tot 21 jaar die al diverse hulptrajecten als jeugdzorg, RIAGG en justitiŽle kanalen hebben doorlopen. De reis is een eindstation, waarin de deelnemer een " alles of niets" traject wordt aangeboden. De deelnemers dienen aan een aantal voorwaarden/criteria te voldoen die van tevoren met ze worden besproken.

Leerdoelen

Met iedere deelnemer wordt individueel afgesproken met welk eindresultaat zij de ontdekkingsreis willen afsluiten. Hierbij wordt het advies van betrokken hulpverleningsinstanties meegenomen. Het programma zal bestaan uit een aantal themaís rond de persoonlijkheid die in de praktijk vertaald wordt naar de persoonlijke leerdoelen.


 • persoonlijke effectiviteit;

      Wat denk ik, wat doe ik en wat voel ik

 • interpersoonlijke sensitiviteit;

      Wie ben ik (de kern) in relatie met die ander

 • pro actief gedrag en assertiviteit;

     Hoe kan ik mijn eigen gedrag beÔnvloeden

 • conflicthantering en stress;

      Hoe overwin ik weerstanden die niet voorspelbaar zijn

 • schaduwkanten van de deelnemer;

      Wat zijn mijn kwaliteiten van niet geaccepteerd gedrag

 •  overleving strategieŽn;

      Hoe heb je je zelf in leven gehouden en wie ben jij werkelijk

 

Te ontwikkelen vaardigheden  

De deelnemers leren in evaluatiesessies feedback te geven op gedrag. Door deze directe terugkoppeling op het concrete gedrag leert de deelnemer te ervaren binnen welke grenzen zijn functioneren plaats vindt. Tevens wordt de deelnemer uitgedaagd de mogelijkheden van zijn eigen functioneren te analyseren en te verruimen.

Een aantal basisvaardigheden ligt hieraan ten grondslag:

 • het verkrijgen van stevigheid

 • Het aanleren van normen en waarden

 • Het ontwikkelen van een groter gevoel van eigenwaarde

 • Duidelijk communiceren

 • Hulp vragen en bieden

 • Kunnen inleven in een ander


 • De opbouw van de training

  • Selectie van deelnemers door verwijzende instantie en trainer

  • Intakegesprek van de trainer en potentiŽle deelnemer

  • Kennismakingsbijeenkomst: tijdens de eerste bijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar en is er aandacht voor ieders persoonlijke leerdoelen. Daarnaast wordt er praktische informatie gegeven over het geheel van de training.

  • 14 daagse training op locatie

  • Individuele evaluatie; op basis van de training maakt de trainer met de deelnemer het ontwikkelingsplan voor de toekomst

  • Gezamenlijke evaluatie bijeenkomst: met de trainers, de deelnemers en de verwijzende instantie wordt de inhoud van de training en het persoonlijke resultaat geŽvalueerd.

  • Met verwijzende instantie wordt een eventueel vervolgtraject afgesproken

   

  Criteria voor deelname

  Motivatie:
  De deelnemer moet kunnen aangeven waarom hij aan deze ontdekkingsreis wil deelnemen, wat zijn persoonlijk resultaat - is en hoe hij denkt deze te realiseren;
  - Bij aanvang van de training is de deelnemer drugs en alcohol vrij;
  - De deelnemer heeft geen lopende zaken bij justitie.
   

  Kosten voor deze Training

  Aantal deelnemers: maximaal 16 personen,minimaal 10 personen, plaats: externe locatie, kosten: In overleg, per deelnemer incl. arrangementskosten.

  Pictures of Muang Boran
  Informatie over de trainer

  George van Veen, geboren 11 mei 1959 heeft 25 jaar ervaring met diverse budo disciplines. George van Veen is HBO maatschappelijkwerker, Beroepsreg. Nr. 9640 NVMW, Rijks erkend vechtsportleraar, erkend leraar Thai- en Kickboksen, 2e dan karate, 2e dan Aiki Jutsu, 2e dan self-defence, 2e dan police self-defence en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Werkers in de Sport en de Stichting Japanse Krijgskunsten, goedgekeurd door het NOC, NSF en FOG. Hij is ruim 13 jaar werkzaam geweest voor justitie. De eerste 6 jaar als behandeltherapeut en vervangend sportinstructeur in een Rijksinrichting voor jongens, later is hij gaan werken als trainer/opleider bij het opleidingsinstituut. Door deze ervaring is hij ook veelvuldig gevraagd als crisis manager in grote uitgaansgelegenheden.
  George van Veen is afgestudeerd aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Momenteel volgt hij de opleiding energetisch werken op het ITIP.
  George van veen verzorgt ook fysiek mentale weerbaarheids trainingen voor jeugd en volwassenen. De laatste tijd geeft hij ook trainingen in persoonlijke ontwikkeling, ondersteund door bio-energetisch lichaamswerk zowel in groepsverband als individueel. Tevens geeft hij workshops aan managers met Budo als metafoor voor het conflict.

    

  ďWijs niet af, houdt niet vast, stroom mee! En geef steeds 100 procentĒ