Top Intervention     Begeleiding, Training & Therapie

Budo in Management

Budo betekent letterlijk: "De weg van de kunst van het vechten"

Sinds het prille begin van de geschiedenis, heeft de mens het verlangen getoond zichzelf te overtreffen in kracht en wijsheid en ernaar gestreefd de grootste kracht en de hoogste wijsheid te bereiken. Maar welk middel leidt tot kracht en wijsheid tegelijk?

In Japan is dat middel het beoefenen van Budo en de weg van meditatie. Dit traditionele onderwijs bestaat nog steeds. Budo onderwijst ons beide wegen vervat in een enkele weg. Budo heeft op een directe wijze de bestaande betrekkingen tussen ethiek, religie en filosofie uitgediept. Do betekent in het Japans; de Weg. In Budo gaat het niet alleen om het leren van techniek, en nog minder om competitie.

Budo omvat kunsten als Kendo, Karate, Judo en Aikido. Maar Kanji Bu betekent ook; de strijd staken. Want in Budo gaat het niet alleen om strijden, maar ook om rust, balans en zelfbeheersing te vinden.

De oude teksten die aan Budo gewijd zijn betreffen voornamelijk de oefening van de geest en het denken over de aard van het ik; wie ben ik, wat doe ik en waarom?

Er is diverse literatuur dat beschrijft over de kunst van het vechten. Zoals de Chinese generaal Sun Tzu het boek: ‘De kunst van het oorlog voeren’ heeft geschreven. EÚn van de meest indringende boeken ooit geschreven over hoe men dient te handelen in spanningsvolle situaties. Meer strategisch denken, wat heb ik nu nodig en hoeveel, een juiste balans tussen rust en energie. Deze regels zijn van toepassing in de strijd tussen landen en organisaties, maar ook goed toe te passen op het persoonlijke vlak.Op basis van jarenlange intensieve budo training en de bestudeerde eeuwenoude strategieŰn is de workshop Budo in Management (BIM) ontwikkeld.

Leidinggevenden in organisaties hebben dagelijks te maken met conflicten.


Hoe graag we ze ook zouden vermijden, ze maken deel uit van ons dagelijks bestaan.

De bron van conflicten en wrijvingen is agressie; een natuurlijke kracht die vaak een destructieve vorm aanneemt. In wezen is agressie een neutrale kracht die niet positief of negatief is, maar gebruikt kan worden voor het handhaven van eigen grenzen.

Absoluut aanvallen betekent aangevallen worden
Het sturen van een organisatie wordt door leidinggevenden vaak gezien als een strijd, waarbij men vanzelfsprekend in de aanval gaat. Toch wordt veelal met een aanval alleen het doel niet bereikt. Aanvallen kost veel energie en gaat ten koste van essentiŰle rust. Het is dan ook belangrijk voor leidinggevenden om een goed beeld te krijgen van de eigen kracht en de kracht van de "vijand". Dit is zeker te vergelijken met vechten, hoewel vechten niet hetzelfde is als aanvallen. Vechten is de kunst van het omgaan met interne en externe spanningsvelden en hun onderlinge dynamiek.

Vechtkunst houdt in dat u economisch en gericht omgaat met uw kracht en middelen en dat u uw eigen sterke en zwakke punten en van uw tegenstanders leert kennen.

Hoe meer u zich haast, des te langzamer u gaat
Rust en alertheid dienen aanwezig te zijn om overzicht te behouden. Van daaruit ontwikkeld u een persoonlijke strategie welke u helpt doortastend, met respect voor de ander en op het juiste moment, leiding te nemen.

Deze elementen staan centraal in de workshop Budo in Management.

Zoals u vecht, communiceert u ook

Uw manier van vechten is ook de manier hoe u in het dagelijks leven contact maakt met een ander. Het vechten met uw medecursisten is een spiegel van uw dagelijks leven. Het wordt u snel duidelijk op welke manier en in welke mate u uw eigen ruimte inneemt en bewaakt. Daarbij kan de angst of juist roekeloosheid de kop opsteken en kunnen paniekreflexen of onverschilligheid aan het licht komen.

Waar gaat het in deze workshop concreet om?
De hoofddoelstelling van deze workshop is:

Inzicht krijgen en bewust worden van eigen gedrag ten aanzien van conflicten en de impact daarvan op de omgeving.

De vervorming van agressie terugbrengen tot doelgerichte energie, zodat u succesvol leiding kan nemen en geven.

Om uw capaciteiten als mens en leidinggevenden verder aan te scherpen dient u te beschikken over onder meer:

- bepalen en handhaven van grenzen

- het herkennen van eigen kracht en macht          

- scherper met conflicten omgaan

- interpersoonlijke sensitiviteit

- emotionele intelligentie

- stress bestendigheid

In deze workshop gaat het er om dat u door middel van de inzichten uit het Budo en aan de hand van een metafoor uw eigen sterke en zwakke punten leert zien. U leert uw fysiek, mentale krachten te bundelen en deze te focussen. Wanneer is een aanval effectief en wanneer last u een moment van rust in? Het programma staat geheel in het teken van uw persoonlijke kwaliteiten en de manier van kijken naar uw persoonlijke kwaliteiten. U krijgt inzicht in het juiste moment van leiding geven en verantwoordelijkheid nemen.

In deze workshop wisselen meditatie, vechttechniek en overdenking van de opgedane ervaring elkaar af. U ervaart aan den lijve kracht, gevoel, agressie en emotie, maar ook het belang van concentratie en rust. Tevens ontwikkelt u uw eigen vorm van selfcoaching. Daarbij is het belangrijk dat u elkaar regelmatig feedback geeft. Voortdurend wordt de vertaling gemaakt van fysiek naar mentaal en van daaruit naar uw eigen dagelijkse praktijk.


Werkwijze
Vertrekpunt van deze workshop is het persoonlijk functioneren van de deelnemer. Dit functioneren wordt gerelateerd aan de hand van praktijksituaties. De deelnemers worden uitgedaagd om vooral op basis van gevoel gebruik te maken van de eigen persoonlijke kwaliteiten.

Naast de oefeningen in het vechten en het doseren van kracht door middel van ademhalingstechnieken is er dus veel aandacht voor de bewustwording van emotionele processen die zich afspelen in spannende situaties.

De theorie bij deze workshop wordt volledig ge´ntegreerd en vertaald naar situaties in de praktijk. Belangrijk uitgangspunt hierbij is een pro-actieve houding en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.


De doelgroep
Deelnemers aan de Budo in Management zijn kandidaten die werkzaam zijn in het midden en hoger management en die met name hun persoonlijke maar ook managementvaardigheden willen vergroten.

Deelnemers zijn zowel mannen als vrouwen die:

- Hun strategisch denken en handelen willen vergroten

- Hun balans tussen alertheid en handelen willen versterken

- Willen leren profiteren van de mogelijkheden die elke onverwachte situatie biedt

- het vermogen om onontkoombare confrontaties te be´nvloeden.