(Dagblad Flevoland)

'Vechtles' maakt weerbaar

van een onzer verslaggevers

15 APRIL 2004 - Emmeloordse scholen zijn ronduit enthousiast over de 'weerbaarheidstraining' die een groepje jongeren heeft gekregen. 'We zien ze veranderen.'
Ze dreigden op school -voortgezet onderwijs- buiten de boot te vallen door hun houding, door een grote mond.

De 'weerbaarheidstraining' die het groepje van twaalf jongeren afgelopen weken kreeg, blijkt positief uit te pakken. Gisteren kregen de deelnemers hun 'diploma'.

HOUDING
Docente Ineke Klazinga van de Trajectklas -die bedoeld is voor probleemscholieren- ziet ze veranderen. 'Ten positieve. Jongens die voorheen niet wisten hoe ze hun houding moesten bepalen, kunnen dat nu wel.' Waar voorheen te snel -bijvoorbeeld- de vuisten spraken, spreekt nu de rede.

Klazinga is vooral vol lof over de rol van de trainer. 'Hij laat de jongeren zien hoe ze dingen kunnen aanpakken. Maar ook hoe hij terugkoppelt naar ons, de school op de hoogte houdt en zo.'

GRAADMETER
Edward Eikelenboom van het Groenhorst College bemerkt dat 'zijn' drie leerlingen die aan het project deelnamen baat hebben bij de lessen. 'Ze zijn enthousiast en ze hebben er iets aan. Dat is een belangrijke graadmeter.' Het geheim van het succes is de persoonlijke aandacht die vooral niet vanuit de lesbanken plaatsvindt, vermoedt Eikelenboom.

En: 'Het groepsproces, van elkaar leren. Op een afwisselende manier. Gesprekken en sport, aan het werk gaan met jezelf.' Ook het Emelwerda College en 'het Zuyderzee' deden mee aan het project.

PROFIJT
Ook leerplichtambtenaar Alie Pubben is enthousiast over het proefproject. Ze hoopt op een vervolg, maar vooral dat de verschillende scholen het project zelfstandig voortzetten. 'Zij hebben er profijt van. Het zou mooi zijn als ze het opnamen in het reguliere schoolprogramma.'

Het groepje dat gisteren 'afstudeerde' bestaat uit twaalf jongeren. Volgens Pubben is de groep die in aanmerking zou komen voor de weerbaarheidstraining veel groter.

Pubben vermoedt overigens dat de deelnemers wel met een 'ander idee' aan de trainingen begonnen. 'Volgens mij dachten ze dat ze vechtlessen zouden krijgen. Maar intussen moesten ze het ook over gedachten en gevoelens hebben. Dat verwachtten ze niet.'