Top Intervention     Begeleiding, Training & Therapie

Individuele sessie

In een individuele sessie krijg je zorgvuldige aandacht voor jouw proces. Je kan een eenmalige sessie volgen, of voor een langere tijd sessies volgen. In een eerste sessie heb je een verkennend gesprek om duidelijk te krijgen waar je mogelijk vastloopt. Het kan zijn dat je aangeraden wordt om een intake te doen via de psycholoog. Het advies kan zijn om een aantal sessies te volgen, maar je beslist steeds zelf of je vervolg sessies wilt afspreken..

Waarom kan je een sessie volgen?

Het kan je helpen om inzicht te krijgen in wat je blokkeert, wat mogelijke beperkingen zijn om je vrij te voelen, welke pijnen je voelt, wat je aannames zijn over jezelf, hoe je relateert. Het gaat uiteindelijk om het liefdevol aanvaarden wat er is, en je confrontaties, mogelijke trauma en beperkingen te gebruiken om te groeien naar je kern, om te gaan leven vanuit je ziel. Op weg hier naartoe kan je ondersteuning vinden in het leren gewaarworden van (de signalen van) je lichaam, je gevoelens te voelen en je emoties te uiten. Het verwoorden van je ervaringen in het hier en nu kan leiden tot integratie. In het liefdevolle contact met jezelf kan er heling plaatsvinden. Zie ook artikel op deze site 'Energetisch werk een vorm van therapie'.

Ik werk veelal fysiek, een vorm van lichaamsgerichte therapie. Op het methodische vlak richt het energetisch werk zich ook op heelheid. Ik ben van mening dat we in wezen ook “heel” zijn. Lichaam en geest zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Wat en hoe je denkt heeft invloed hoe je lichaam is en andersom. Omdat het lichaam zo concreet is nemen ik bij energetisch werk het lichaam als beginpunt van het werk. Vanuit de ervaring komen we vanzelf bij de geest. Welke kernovertuigingen heeft de persoon over zichzelf en het leven. Welke emoties en gevoelens zijn er bij betrokken? Een ontspannen en vitaal lichaam correspondeert met een vrije en heldere geest. Een individuele sessie duurt max.1. uur, waarin makkelijk zittende kleding aangeraden wordt. We werken op sokken of blote voeten in verband met de zachte vloer.